Tydeligvis ikke. Aldri før har salget av antidepressive medisiner vært større. Bøker om fremgang, rikdom, suksess og lykke selger som varmt hvetebrød. Alt dette er mulig å oppnå så lenge de magiske oppskriftene følges. Påminnelsen om hvor fantastisk og enestående akkurat du er kan ikke føre til annet en et uvirkelig stort ego. Og når ingen andre synes å legge merke til ens egen storhet blir veien til tristhet ikke lang. Behovet for å bli sett blir ikke dekket etter at boken er lest eller kurset er ferdig. Personen er den samme. Men følelsen av mislykkethet er kanskje blitt større.

Hvordan skal den indre tomhet fylles? Ekspertenes råd om dette er mange. En burde heller begynne å lytte til ens egen indre stemme. Samtidig som erkjennelsen av at alle er vi like mye verdt uansett ytre ulikheter må etterleves. Lykke betyr ikke det samme for alle. Og som mennesker har vi fått ulike forutsetninger, evner og muligheter. Det er disse som må utnyttes.

Livet læres når det leves og det følger naturens gang. Ingen av oss er utlært innen livets slutt. Oppskriften for ens eget liv skrives først ved livets avslutning.

De fleste av oss blir aldri millionærer, skjønnhetsdronninger, kunstnere, stortingsrepresentanter eller får ansiktet på fjernsynsskjermen. Men i dagens samfunn kan det synes som om dette er noe av det som kreves for å ha levd et rikt og meningsfullt liv. Ikke rart av følelsen av mislykkethet og tristhet råder grunnen.

Redselen for å trå feil eller for ikke å nå sine mål fører til at mange mennesker ikke lever sine liv. Vi gjør alt for å bli akseptert og oppnå anerkjennelse. Jo større ego og evne til å nå sine mål desto større aksept og beundring gir samfunnet personen. Snillhet og omtanke for andre mennesker gir ikke samme resultat. Handlingene kan bli oppfattet som svakhet og det er noe dagens samfunn ikke verdsetter.

Men for å bli elsket må en selv kunne elske. De fleste av oss ønsker å få betingelsesløs kjærlighet. Men da må en selv kunne elske uten tanke på gjengjeldelse. Følelsen av tristhet kan opphøre den dagen vi gir uten tanke på motytelsen. Når handlingen ikke styres av begjæret etter resultatet.

Og når behovet for å bli sett erstattes av ønsket om å se.

TRINE WETTELAND