Av Hilde Buer, villsaubonde

Nå har visst Steinar Lem mistet perspektivet, eller kanskje han bare er fryktelig glad i svineribbe? Det er trist og oppsiktsvekkende at Framtiden i våre henders leder bruker tid og engasjement på å påstå at svin er mer miljøvennlig enn sau. En artikkel som er sendt alle landets aviser og således skulle være et vesentlig budskap fra Framtiden i våre hender?

Tenk om fokus ble satt på miljøødende importmat eller ressursbelastende og forurensende forbruk!

Framtiden i våre hender mister med dette sikkert flere enn min støtte og medlemskap. Det er sørgelig at perspektivet blir så snevert og langt fra grastorva.

Produksjon av sau her i landet har aldri vært, og vil aldri bli, så ressurskrevende og forurensende som produksjon av svinekjøtt. Hvor i all verden har du fått grunnlagsmaterialet ditt fra? Fremdeles henter sauen det vesentligste av fôret sitt fra eng og fra utmark som i de fleste tilfeller ikke har alternative utnyttelsesområder. Fôret til sauen er hentet lokalt fra fjellbeiter, fra lyngheier og fra beiter som ble ryddet av tidligere generasjoner. Sauen er helt sentral som matprodusent i store deler av verden, og er så viktig i global sammenheng akkurat fordi den henter føden sin der få andre kan finne noe. Villsauen vår henter all føden sin lokalt fra lyng, urter, gammel beitemark og tang og tare.

Steinar Lem påstår at saueproduksjon generelt er forurensende i form av sprøytemiddelbruk og høyt drivstoff-forbruk. Det finnes nok også sauebruk som blir drevet intensivt etter søken på større utbytte, dette er bønder som har fulgt opp myndighetenes, rådgivningstjenestens og samvirkets krav og råd om stadig å intensivere produksjonen. Men dette er unntaket av norske saueprodusenter, flertallet driver ekstensivt og miljøvennlig med minimalt med innkjøpt fôr eller gjødsel. Svineproduksjonen har nådd utrolig mye lenger hva gjelder effektiv produksjon, både gjennom målrettet avlsarbeid og intensiv og optimalisert fôring. Men det er ikke å komme unna at svin henter føden sin langveisfra og at jorda der svinefôr avles kunne vært nyttet til produksjon av mat med større utbytte. Skulle vi trekke dette langt nok ville kanskje Steinar Lem foretrekke svinekjøtt fra USA? Der produseres nemlig svinekjøtt enda mer «effektivt», i svære fabrikker med fôrproduksjon i ene enden og slakteri i den andre.

Når Steinar Lem attpåtil beskriver sauen som en miljøfiende på grunn av tarmgass og avføring, ja, da blir det hele latterlig. Hvordan du fra et miljø og ressursperspektiv skal argumentere klokt om at «en viss overgang fra sau til svin her i landet vil minske forurensningen og redusere overforbruket av matjord» i en global sammenheng, blir spennende å se. Nei vær ærlig og si det som det er: Du vil fremfor alt ha mer ulv! Du kan sikkert få med deg Birgitte Bardot og Keiko-venner i ditt videre arbeid. Andre med ønske om en bedre verden oppfordres med dette om heller å kjøpe «Sjølbergeren» eller å melde seg inn i Bonde— og Småbrukarlaget.