3. november kom den endelige beskjeden fra Kommunaldepartementet. Så lenge fylkeskommunen går med store underskudd, kan det ikke settes av nærmere 30 millioner kroner hvert år til Hardangerbrufondet. Også avkastningen fra fondet må dekke fylkeskommunens underskudd.

For Hardangerbrufondet var dette alvorlig nytt, men fylkesrådmann Paul M. Nilsen mener det er mulig å finne botemidler.

— Vi innhenter ekstern hjelp til dette, og jeg regner med at overføringene ikke vil stå i fare, sier han.

Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg (KrF) sier inntektene på salg av konsesjonskraft skal brukes i Hardanger.

— Jeg synes det er altfor lettvint å vise til underskuddet og så kritisere oss. Skal vi få realisert Hardangerbroen, må vi ha egenkapital.

— Og samtidig drives fylkeskommunen med underskudd og det kuttes i viktige velferdstilbud?

— Fylkeskommunen må kunne ha to tanker i hodet samtidig. Vi må både kunne be om mer penger og samtidig kunne sette av til Hardangerbroen. Men den økonomiske situasjonen gjør at vi tar en liten pause med avsetningene de neste tre årene.

— Hvordan tror du man reagerer på Stortinget når fylkeskommunen ber om mer penger?

— De som er mot broen oppfatter det negativt, de som er for oppfatter det som bra. De som er mot, vil bruke pengene til Jondalstunnelen. Sånn er det bare, sier Nyborg.