• Personer som skal ansettes i barnevernet, i et barnevernstiltak eller godkjennes som fosterforeldre skal ifølge barnevernsloven legge frem politiattest.
  • Skal du jobbe i barnehage eller skole må du, ifølge opplæringsloven og barnehageloven, dokumentere at du ikke er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn.
  • Studenter ved universitet og høyskoler kan bli bedt om å legge frem politiattest for å kunne kvalifisere seg til yrker som krever at en ikke har begått overgrep mot barn.
  • I strafferegisteret lagres opplysninger om dommer og vedtatte forelegg.
  • Enhver kan kreve å få vite om strafferegisteret inneholder opplysninger om vedkommende og hva de eventuelt går ut på.
  • Dersom du har behov for det kan du be politiet om en vandelsattest eller politiattest. Mindre og eldre forseelser skal ikke tas med i attesten, med mindre det kan ha betydning for formålet med attesten.