16 milliardar til stamvegar.30 milliardar til andre riksvegar.8 milliardar til fylkesvegar.6 milliardar til rassikring.2 milliardar til jernbanenettet.2 miliardar til hamner.1 milliard til sikring av farleier på sjøen.