Det har Landsforeningen for Hjerte— og Lungesyke her i Bergen erfart. Organisasjonen er en av de private aktørene som tilbyr kurs for dem som vil slutte å røyke. Sykepleier Anny Sekkingstad i LHL forteller til BT:

— Opprinnelig var 25 påmeldt til røykeavvenningskurset vårt nå i høst. En stor del av disse var kollektivt påmeldt via en arbeidsgiver. Men da det nærmet seg kursstart og betaling, var det så mange av røykerne som trakk seg at bedriften også trakk seg. Dermed sto vi igjen med bare 6 deltakere. Men de 6 veldig motiverte.

En liknende erfaring har de gjort ved Volvat Medisinske Senter.

— Da vi annonserte røykesluttkurset i avisene i Bergen, meldte det seg først 5 interesserte, forteller sykepleier Marta Solsvik Nilsen ved Volvat Medisinske Senter. - Tre av dem trakk seg. Vi må ha 7 kunder for å starte kurset. På grunn av manglende påmelding, ble det ikke noe av kurset. Men de to som ikke trakk seg, får individuelle samtaler med oss, forteller sykepleier Marta Solsvik Nilsen.