De omkomne var en 42 år gammel mann, bilfører, som omkom etter en ulykke i Bergen 4. mai; en 33 år gammel mann, bilfører, som omkom i en ulykke i Eidfjord 15. mai; en 21 år gammel kvinne, bilfører vogntog, som omkom i en ulykke i Odda 27. mai.

Av tallene fra Trygg Trafikk fremgår det følgende:

På landsbasis omkom 26 personer i mai. Dette er det samme antall omkomne som i mai i fjor.

Av de 26 omkomne, var 20 menn, 2 kvinner og 3 barn (2 syklister og 1 bilpassasjer).

Av de 26 omkomne var 12 bilførere, 5 bilpassasjerer, 6 motorsyklister og 3 syklister.

Av de 17 omkomne bilførere / bilpassasjerer, omkom 7 i kollisjon med annet kjøretøy og 10 omkom i utforkjøringer.

TO DØDSULYKKER I HARDANGER: To av de tre døsdulykkene i Hordaland i mai, skjedde i Hardanger. Her leter dykkere etter hengeren til bilen om gikk i vannet ved Eidfjord. Frode Opedal omkom i ulykken.
Foto: Rune Sævig