Så mange lister i en og samme menighet er nesten enestående i norsk kirkeliv. Bare i en menighet i Nord-Norge har man gjort noe tilsvarende før. Der skjedde det etter motsetninger i det læstadianske miljøet, sier informasjonskonsulent Siren Eriksen i Kirkerådet til Bergens Tidende.

Tidligere har det vært kjent at dagens sentrumsmenigheter ville gå sammen om en felles liste, og at en gruppe Arbeiderpartipolitikere stiller egen valgliste med partifolk som kandidater til å innta menighetsrådet.

Johanneslisten

Da fristen gikk ut, viste det seg at også en gruppering i Johannes menighet har brutt ut fra felleslisten og forsøker seg på egen hånd.

— Det er svært uvanlig at det stilles tre valglister i en menighet. Det vanlige er at man samler seg om en liste. Når det legges frem flere lister i et menighetsrådsvalg, skjer det nesten uten unntak i menigheter som er preget av konflikter og uenighet, sier informasjonskonsulent Siren Eriksen.

Kan påvirke

Den nye stormenigheten etableres når Domkirken, Korskirken, Maria, Nykirken, Johannes og St. Jakob menigheter slås sammen fra nyttår. Leder i valgstyret, Signe Skeisvoll, tror at hele tre valglister vil føre til økt interesse og oppslutning om valget av menighetsråd søndagene 14. og 21. oktober.

— Dette er positivt. Med flere lister er det også reelle muligheter for velgerne til å påvirke sammensetningen av det nye menighetsrådet. sier hun.

Ønsket en liste

Valgstyret har anbefalt dagens seks menighetsråd i Bergen sentrum å gå sammen om en felles valgliste til menighetsrådsvalget. Fem av menighetene fulgte dette rådet, og har satt opp den såkalte felleslisten med tanke på bred representasjon fra dagens menigheter.

Opprinnelig stod også Johannes menighet, der motstanden mot den nye stormenigheten har vært sterk, bak felleslisten. Men for et par uker siden brøt man ut og satte opp en egen liste med 15 personer som er bosatt i områdene rundt Sydneshaugen, Nygårdshøyden og Møhlenpris. Blant disse er begge prestene i Johannes.