TOR KRISTIANSEN

— Individuelle opplæringsplaner for hvert barn og langt mer tilpasset opplæring er vår løsning, opplyser kommunaldirektør Jorunn Solberg i Os. Hun tror flere kommuner vil ha nytte av å følge deres eksempel.

Alt tidlig på 90-tallet begynte grunnskolene i Os med individuelle undervisningsplaner. Personalet er godt skolert og foreldre skikkelig orientert om den hjelpen barna deres får i skolen. Psykologene bruker mindre tid på sakkyndig vurdering og er oftere ute på skolen til faste tider. Derfor er det gjort få vedtak om spesialundervisning. Alle som trenger det, får like fullt hjelp. Og det legges vekt på god oppfølging i overgangen fra barnehage til barneskole og videre til ungdomsskole og videregående skole.

— Vi var i forkant av utviklingen og ser at flere nå følger etter oss, sier Jorunn Solberg som understreker at et stabilt og godt personale i Pedagogisk Psykologisk Tjeneste har vært en hjelp for kommunen. Hun ser og at her nytter det ikke å sove. Hvert år må lærerne og de øvrige ansatte i skolen jobbe bevisst for å hjelpe hvert enkelt barn.

— Barna er ikke dummere på Osterøy enn i andre kommuner. Det er systemet som er annerledes, mener oppvekst- og kultursjef Astrid Brandal Øvsthus.

Hun peker på at andre kommuner har flere voksne rundt barna og flere timer som kan brukes til å dele store klasser enn Osterøy. Det er bakgrunnen for at Osterøy har fått langt større trykk på behovet for spesialundervisning.