Av Oddvard Nilsen,stortingsrepresentant Høyre

En undersøkelse offentliggjort av UNICE (Union of Industrial and Employers' Confederations of Europe) viser at en arbeider i Norge med vanlig lønn kun sitter igjen med inntekten av to dagers arbeid etter skatt. Sagt med andre ord er det verdiskapningen fra torsdag og fredag som ligger i lønningsposen, resten ligger på ligningskontoret.

Høyre er ikke imot skatt. Vi må alle bidra for å finansiere de velferdsordningene som er nødvendige i et moderne samfunn. Men vi må ikke glemme at pengene vi får i lønn er det som finansierer hverdagen. Enten du er enslig, bor sammen med din kjære eller har en hel familie å forsørge er det pengene du sitter igjen med som skal dekke utgiftene til livsopphold — og det er før elavgift, bilavgift, boligskatt o.s.v. Mange politikere lar seg friste til å inndra stadig mer i skatt for å løse problemer i det offentlige. Det er liten tvil om at det kan være en enkel løsning, men det er aldri en god løsning. Tenk bare hvilke enorme problemer vi vil stå ovenfor hvis flere og flere mister muligheten, for ikke å si retten, til å klare seg selv.

At staten inndrar en så stor andel av det vi tjener har også en moralsk side. Det er en gedigen mistillitserklæring til det norske folk når Schjøtt-Pedersen og Ap påberoper seg evnen til å forvalte disse pengene på en bedre måte enn hva vi klarer selv. I ly av flotte vendinger om «omfordeling» og «sosialt ansvar» tar de ikke bare klingende mynt, men også retten til selv å bestemme over egne penger.

Når Høyre så foreslår å løse problemet gjennom å senke skattene, særlig for de med vanlige inntekter, blir det advart mot et «kaldere samfunn». Men hvis det er dagens skatte- og avgiftssystem som er et «varmt samfunn» begynner det langsomt å bli fristende å fryse litt. Høyre mener det er å ta sosialt ansvar å la de som kan klare seg selv få lov til det. Vi mener at de som jobber skal få lov til å bli belønnet for dette med mer enn fine ord og julegaver med firmalogo.

Når Høyre går inn for lavere skatter er det ikke bare et spørsmål om høyere bunnfradrag, avvikling av toppskatten og fjerning av boligskatten. Det er fremfor alt et spørsmål om hvilket samfunn vi skal leve i. Høyre vil at de som er i stand til det skal få lov til å klare seg selv, at man må få bestemme over mer av sin egen inntekt, og at det skal lønne seg å jobbe.

Høyre ønsker et samfunn der velferd er noe mer enn overføringer fra staten, vi sier nei til et samfunn hvor fem dagers arbeid belønnes med tre dagers skatt og to dagers lønn. Derfor kjemper Høyre for lavere skatter.