Vandreren kom med en uforbeholden tilståelse av i alt 200 hytteinnbrudd, og fikk derfor saken pådømt i forhørsretten.

— Vi er delvis fornøyd. Men jeg skal ta en gjennomgang av domspremissene med min klient før vi vurderer en eventuell anke, sier Larsens forsvarer, Ketil Schonhowd til bt.no.

Aktor, Barbro Røkenes krevde en straff på fengsel i tre år og seks måneder. Hun mente det ikke lå noen formidlende omstendigheter i saken, og la heller ikke vekt på at Larsen selv hadde bidratt til å oppklare de mange forholdene.

Dommer, sorenskriver Marit Nervik, har i straffeutmålingen tatt hensyn til Larsens bidrag i saken. I dommen heter det: "Uten hans (Larsen red.anm.) medvirkning ville det ikke vært mulig for påtalemyndigheten å sikte ham for mange av de forhold han nå er funnet skyldig i".

— Vi er fornøyd med at retten har gitt Larsen rabatt for hans samarbeidsevne. Dommen er i samsvar med det vi hadde håpet på, sier Ketil Schonhowd.

Retten la i skjerpende retning vekt på Larsens mange tidligere kriminelle forhold. Han er straffedømt 13 ganger for vinningskriminalitet, vesentlig hytteinnbrudd. For tiden soner Larsen en dom på to år, også denne for hyttetyverier på Østlandet.

ANGRER: Terje "Vandreren" Larsen sa i et intervju med BT i fjor høst at han angrer på det han har gjort, og at han ikke skal ut på nye hytteraid.
Arkivfoto: Helge Skodvin