— Det har vært enormt med fritidsbåter ute, rapporterer politibetjent Dag Olav Sætre, som har brukt det meste av pinsen til å saumfare skjærgården i Hordaland. Båtpolitiet hjelper til der det trengs, og skriver ut anmeldelser der det er nødvendig, men mesteparten av tiden handler det om å forebygge ulykker.

— Lørdag var vi for eksempel på bryggedansen på Bakkasund i Austevoll. Bare ved å være til stede, tror vi at vi forhindrer en del promillekjøring. Vi har digitalt alkometer om bord, og testet flere av festdeltakerne før de skulle til å forlate stedet. Flere berusede ungdommer ble nektet å gå fra kai, forteller Sætre til Bergens Tidende.

Råkjørere blir stoppet og gitt reprimander. Ingen i Hordaland er anmeldt for brudd på de nye fartsbestemmelsene ennå, men Sætre regner med at dette er et område som vil bli fulgt tettere opp fremover. Til sammen seks politimenn tjenestegjør på «Kjølen». De går i turnus fra mai til august, og er ute hver eneste dag og kveld.

— Vi treffer utrolig mange greie, hyggelige fritidsbåtførere. Det er mye fokus på promille og råkjøring, men de aller, aller fleste er heldigvis veldig fornuftige, sier politibetjent Arne Norevik.