Det som ikke kommer frem i innlegget er at Husbanken også gir lån til utbedring av eksisterende boliger når det gjelder f.eks. varmepumper. Det er vel liten grunn til å kritisere Husbanken for bortfall av tilskuddet på kr 10.000, men historien rundt denne saken er av interesse. Hvor lenge eksisterte tilskuddsordningen?

Har noen benyttet seg av ordningen? Energipolitikken i dette landet er på mange måter en tragedie — styrt etter innfallsmetoden. De siste dagene har vårt politiske miljø igjen kommet til at det skal gis tilskudd for å øke bruken av nye og fornybare energikilder. Men disse tiltakene kommer neppe i gang før det er kommet nedbør nok til at de kan avskaffes. De av oss som satser på energiøkonomisering må gjøre dette uavhengig av departemental kortsiktighet.

MIKAL HELDAL