Hr. Redaktør

Barnevernstjenesten i Bergen har i årevis blitt kritisert for sine overgrep mot barn og familier, så vel fysisk som psykisk. Etter Høringen om Barnevernet i Bergen for et par år siden hvor nye tragedier ble rullet opp på løpende bånd — gjorde Bergen kommune kort prosess og avleverte en egenrapport som var latterlig tilrettelagt for arkivering.

I ettertid har så langt fra kritikken forstummet, men derimot blitt forsterket med anmeldelser og dannelser av støtteforeninger mot dette barbari av overgripere.

Når så byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen nå får fremlagt en uhildet gransking av forholdene fra 1954 til 1980 og blir presentert for resultatene av årelang feilslått barnevernsutøvelse fra langt tid tilbake samt de menneskelige ofrene for overgrepene - så feller hun sine tårer for åpen scene.

Hva med de menneskelige ofrene fra dagens tragedier i barnevernet? Skal byrådslederen vente i over 20 år på resultatene - før hun atter kan få gråte?

Nei, kjære byrådsleder! Du burde gråte nå for hva som skjer innen Barnevernstjenesten hver eneste dag i din kjære by - så slipper du å bli beskyldt for å felle krokodilletårer.

ENDRE DINGSØR,

HJELLESTAD