Personen på tråsykkelen ble sendt på legevakten med lettere hjernerystelse.