Ved å skape bevisst trafikkaos på Danmarks plass, skaper det et behov for bybane nå og videre utbygging av bybane mot sør.

Med Ringvei vest og tunnelløsning fra Sandsli— og Kokstad-området til motorvei ved Liavatn i Laksevåg, vil trafikken i sør som fordeles til og fra vest og nord avlaste trafikken på Danmarks plass med 30 prosent! Planfritt kryss på Danmarks plass vil også videre ta unna trafikkøkningen på en smidig måte i tiden fremover uten og belaste sentrum.

Det nåværende byrådet har ikke planer om å løse trafikkproblemet, men å øke det for å få gjennomslag for bybane.

MAGNAR LID