Gutten mistet livet etter et kraftig sammenstøt med en bil som stod parkert på veien.