Jeg forstår ikke Statoils protester mot at Kystverket planlegger å la en person overvåke innseilingen til Mongstad/Sture. Statoil var jo selv med på å ta vekk en del av oppgavegrunnlaget for Trafikksentralen på Fedje for noen år siden. Dette etter de hadde assistert Kystverket med planlegging og oppbygging av denne. De lovede oppgavene til Trafikksentralen med overvåking av oljeplattformer til havs, forsvant da Statoil fant ut at de selv ville opprette en havovervåkingssentral på Sandsli. Hvis problemet er så stort, må det jo være mulig for sentralen på Sandsli å assistere Trafikksentralen på Fedje.

BJØRN ERIK EGELAND