Bergen sentrum opplevde noe så uvanlig som trafikkork en sen mandags kveld. Årsaken er at Fløyfjellstunnellen er stengt grunnet veiarbeid. Samtidig pågår det gravearbeid ved Fisketorget like ved Torget Music Pub.

Det førte i sin tur til at det kun var ett kjørefelt på Torget i nordgående retning samtidig som all gjennomgangstrafikk fra sør til nord i Bergen ble presset gjennom sentrum.

— Det er store trafikale problemer gjennom byen, fortalte operasjonsleder Ragnar Lyssand ved Hordaland politidistrikt til bt.no.

— Jeg kan se fra vinduet på Politihuset at trafikken står her i sentrum. Problemene avtok frem mot midnatt etter hvert som trafikken stilnet av. Fløyfjellstunnellen var stengt frem til tirsdag morgen.