Dahle har stått på toppen av listen ved de tre foregående kommunevalgene og regnes, trass i sitt politiske ståstad, som en av bystyrets mest respekterte politikere.

RV har ellers satstet på gamle kjente på listen sin. Kulturarbeider Chiku Ali står på andreplass. Organisasjonssekretær Stina Akre har tredjeplassen. Heismontør Tor Sundby har fjerdeplassen, mens førskolelærer Jarle Viken står på femteplass.

Alle fem sto på de fremste plassene for RV ved forrige kommunevalg. RV har i denne perioden fire plasser i bystyret.

CHIKU ALI: RV har satstet på gamle kjente på listen sin. Den fargerike kulturarbeideren Chiku Ali står på andreplass.