Astrid Holtan i Fiskeridepartementet går imot at torsken skal vurderes av et unorsk organ, som neppe har forstand på norske fiskearter.

Men at CITES har forstand på tiger og elefant, er man på offisielt, norsk hold ikke i tvil om, altså på det hold som forvalter den egentlige oversikten.

STEINAR LEM,

FRAMTIDEN I VÅRE HENDER