Samferdselsdepartementet har tilsatt disse fem regionvegsjefene i Statens vegvesen:

Region Øst: Sidsel Sandelien (57)

Region Sør: Andreas Setsaa (56)

Region Vest: Ole Christian Torpp (59). Torpp er i dag vegsjef i Statens vegvesen Hordaland.

Region Midt-Norge: Elisabeth Schjølberg (45).

Region Nord: Torbjørn Naimak (53)