• Dersom ordningen med en mer permanent torgløsning fortsetter, er et positivt trekk av dette at vi kan utvide åpningstidene på Torget til klokken fem, sier styreformann i Torget i Bergen AS, Lise Wergeland Strømmen.

Dette fordi torghandlerne slipper å pakke varene sine opp og ned hver dag. Styret legger nå hodene i bløt for å tenke nytt på Torget. Følge med i tiden.

— Vi må forsøke å skille det estetiske fra det funksjonelle, understreker Gert Atle Gundersen. Dersom dette har noe for seg i vintermånedene, vil styret gå for en løsning med halvpermanente ordninger, sier han. Og ber publikum ikke henge seg for mye opp i de nåværende hvite teltene.

— Det er mange torghandlere som etter hvert går av med pensjon. Tilbudet til de nye torghandlerne som kommer, må være bedre enn det er nå. Vi må rett og slett sette oss ned og tenke ut hva vi vil at Torget skal inneholde, sier styreformann Strømmen.

Skur 10 og oppgradering av de underjordiske toalettene er også med i planene fremover. Når det gjelder planene for overbygg av torgbodene, kommer Torget i Bergen AS til å gå bredt ut for å få innspill. Fra mannen i gaten til arkitekter.