Av Terje Ohnstad, Arbeiderpartiets gruppeleder i bystyret Hans innlegg i BT 12. februar forteller mye om det. I sin kritikk av Ap og byrådet i Bergen når det gjelder den økonomiske situasjonen i kommunen, unnlater Hansen betimelig å komme inn på årsakene og Høyres ansvar. Det kan nok en gang være grunn til å minne om at Arbeiderpartiet i disse 16 årene partiet sammen med KrF og andre partier har styrt byen, har tatt ansvar. Det første en måtte gjøre var å rydde opp i det økonomiske kaos som Høyre la igjen etter seg da andre måtte overta. 550 millioner kroner i akkumulert underskudd måtte ryddes opp i. Skritt for skritt, og helt uten hjelp fra Høyre, maktet flertallskoalisjonen fra Ap, KrF, V og Sp å få ryddet opp. Ved utgangen av kommunevalgperioden i 1995 var det akkumulerte underskudd nullstilt. Hansen etterlyser hva som er gjort i disse 16 årene? Jo, med og uten Høyre-hjelp, har det skjedd mye i bysamfunnet. Dersom Torbjørn Hansen hadde hatt evne til å se litt tilbake, ville han oppdaget det. Listen over positive tiltak kan gjøres lang — og listen som Høyre har strittet imot kan også gjøres lang. Hansens antydninger blir derfor en serie med postulater.

Hva har så stortingsrepresentanten Torbjørn Hansen fra sin sentrale posisjon i finanskomiteen gjort for å bedre den økonomiske situasjonen og en fordelingspolitikk som yter Bergen rettferdighet? Svaret gir han selv i sitt innlegg. Ingenting - og det tyder òg på at det vil han tydeligvis heller ikke gjøre. Han vil opprettholde forskjellsbehandlinger i fordeling av det økonomiske grunnlaget til de to store byene Bergen og Trondheim. Både Erna Solberg og Torbjørn Hansen har snakket ofte at nå er det storbyenes tur. Det er bare det at en har sett lite eller ingenting til det. Hansen bør derfor frastå seg å gråte krokodilletårer over den økonomiske situasjonen og bekymre seg for at det kan gå ut over kjernegrupper som skole og eldre. Han burde heller konsentrere seg å gjøre noe med det. Med Høyre og regjeringens politikk for Kommune-Norge er en jo i ferd med å spenne ben under velferdsstaten. Store ord fra sentrale Høyre-politikere hjelper lite om de ikke er villige til å se på konsekvensene av sin egen politikk. Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett ville gitt kommuner og fylkeskommuner tre milliarder kroner mer til eldre, skole og helse. Det var tre milliarder kroner for å sikre folk trygghet og andre velferdsordninger.

Så til slutt: Ta en titt på de siste års budsjetter og de utgiftsøkninger Høyre har vært med på i bystyret, da vil du, Torbjørn Hansen, oppdage at virkelighetsverden er noe annet en det du forfekter i ditt leserinnlegg i BT.