• Straffeutmålingen i Beheim Karlsen-saken er helt uforståelig i forhold til gjeldende praksis, sier forsvarer Tor Erling Staff.

Staff er forsvarer for den ene av de to 19-åringene som var tiltalt for vold og rasisme mot indiskfødte Arve Beheim Karlsen.

Staff vil råde sin klient til å anke straffeutmålingen, og muligens også bevisførselen med hensyn til tiltalen om rasistisk atferd. Staffs klient ble dømt til tre års fengsel for vold og trusler.

— Retten bruker straffeutmålingen til å ta igjen for det de frikjenner for, sier Staff.

— Retten har ikke pløyd dypt nok i bevisene. Den har ikke stilt spørsmål ved troverdigheten til vitneutsagnene, mener Staff.

NTB