Dersom vi skal definere «riking» ut fra hvem som betaler toppskatt, inkluderer vi halvparten av dem som er i heltidsstilling i landet. Vi har altså 1 million rikinger i Norge i dag, definert ut fra hvem som betaler «riking-skatt», toppskatt.

Dette mener Høyre er galt. Hvem kan med hånden på hjertet si at sykepleiere er rikinger som bør betale toppskatt? Riktig, sykepleiere. Toppskatten slår inn ved en inntekt på 289. 000 kroner. Høyre foreslo i sitt alternative statsbudsjett for 2001 å heve innslagspunktet i toppskatten til 300.000 kroner, et skritt på veien mot å befri sykepleiere, lærere og industriarbeidere fra toppskatten. Dette var Arbeiderpartiet imot. Arbeiderpartiets skatteiver har ingen grenser. Gang på gang vrir de skatteskruen stadig nye omdreininger, for vanlige folk med vanlige inntekter.

I land etter land i Europa lanseres det store planer for å senke skattene. I oljelandet Norge går Arbeiderpartiet i spissen for stadige økninger i skattene og avgiftene. Nå er det nok. Det går ikke an å holde på på denne måten lenger. Høyre tar gjerne jobben med å snu denne utviklingen. Skattene må ned!

ODDVARD NILSEN STORTINGSREPRESENTANT HORDALAND HØYRE