I debattens hete kommer det dessuten for lite frem at disse plassene er tenkt drevet ved Vestlandsheimen, der Bergen kommune har leiet lokaler i en presset situasjon i utbyggingsperioden for sykehjem. Jeg har presisert i møte med komité for helse, sosial og bydeler og også i dagens BT, at ingen plasser ved Bergen Røde Kors sykehjem står tomme og at det heller ikke er noen planer om å flytte noen beboere i nærmeste fremtid. Monica Mæland vet like godt som jeg, at ifølge handlingsplan for eldre skal det etter ombyggingen ved Bergen Røde Kors sykehjem være 174 plasser, nå er det 208.

Når har Monica Mæland tenkt at dette skal gjennomføres? Er det ikke logisk at vi starter en slik prosess når en ombygging skal starte og det samtidig faktisk er ledige plasser i et nytt sykehjem, slik at alle det gjelder kan flytte samlet? (i dette tilfellet Slettebakken Menighets Alders— og sykehjem).

Nå blir dette naturligvis ikke noe av, men jeg ber Monica Mæland og flertallet i bystyret om å tenke litt lenger frem enn i dag! Synes Monica Mæland at det er helt i orden at et eldre, og stort sett syke mennesker må flytte flere ganger? Først til Vestlandsheimen, hvor det ikke er tomt før ut i 2004, for så å flytte til et helt tilfeldig sykehjem når det tilfeldigvis er ledig plass? Ja, for bruken av Vestlandsheimen er en midlertidig løsning, uansett hvem som bruker den. Dette kunne man unngått ved å følge byrådets og handlingsplanens opplegg. Da ville vi fått en planlagt og tilrettelagt flytting.

Når det gjelder bystyrets vedtak, er det knyttet til en forutsetning om at driftsavtalen mellom Bergen Røde Kors sykehjem og Bergen kommune må være ferdig. Det er den beklageligvis ikke ennå - og i en forhandlingssituasjon er det som kjent to parter. Dette snakket jeg med Monica Mæland om før jeg dro på ferie i begynnelsen av juli, så det skulle ikke være ukjent for henne.

Det er derfor feil når Monica Mæland påstår at bystyrets vedtak ikke er fulgt opp. Jeg vil kort oppsummere:

n ingen plasser ved Bergen Røde Kors sykehjem står tom pr. i dag

n avtalen er ikke ferdig ennå - dette er bystyret forutsetning

Handlingsplan for eldre sier 174 plasser - ikke 208 plasser - etter ombygging. Da er det lurt å starte prosessen når vi åpner nye sykehjem.

Byråd for helse og bydeler, Helen Nordeide Fløisand