ANNEMARTA GISKE

— Vi kom ingen vei, sier advokaten til Anders Strømme, Christian Mathiassen i Harris, som i går ettermiddag møtte representanter fra firmaet CIM AS.

Ville ha dementi

Målet var å få til en løsning på den såkalte tomtestriden. Det skulle vise seg å bli vanskelig. CIM la frem et dokument for advokaten, der ordlyden begynner som følger: «Cim as har under forutsetning om at «bonden» avgir en erklæring om dementi for beskyldninger om falsum sagt seg villig til å diskutere eventuelt komme med justeringer i den inngåtte avtalen.»

— Jeg kan ikke trekke tilbake sannheten, sier Strømme.

CIM AS hadde selv ingen kommentar til BT etter gårsdagens møte.

Foreløpig har firmaet ikke kontaktet noen advokat, men akter å gjøre det omgående, ifølge Mathiassen.

Holder på originalen

Stridens kjerne er en utbyggingsavtale som Strømme ikke vil vedkjenne seg, og som vil gi CIM stor fortjeneste. Strømme mener han aldri har undertegnet denne avtalen - i alle fall må det ha skjedd uten at han var klar over hva han skrev under på. Strømme og hans advokat har aldri fått hånd om selve originaldokumentet, selv om advokaten flere ganger har bedt om dette.

I går spurte Mathiassen om han kunne få med seg dokumentet slik at han kunne få sjekket navnetrekket hos en skriftekspert. Det gikk imidlertid ikke CIM med på, for firmaet vil selv kontakte en skriftekspert.

Mathiassen tror likevel at CIM AS ikke kommer noen vei med selve utbyggingsavtalen, så lenge eieren av eiendommen ikke vil vedkjenne seg den.

— Det er såpass mange svake punkter i selve avtalen, sier han.

Tomtesaken står på stedet hvil inntil CIM skaffer seg en advokat som kan komme i dialog med Strømmes advokat.