Den nye tomtefesteloven har som hovedregel at tomteeier kan regulere leien på bortleide tomter hvert tiende år, i samsvar med endringen i pengeverdien (konsumprisindeksen). Unntaket er tomteeiere som har kontrakt med tomtefesterne der det «tvillaust» heter at leien skal reguleres etter markedsverdien på tomten. De som bor på en slik tomt, risikerer nå en kraftig avgiftsøkning. Men også mange som ikke har en slik klausul i kontrakten, har fått stor økning i avgiften. Dette er i følge Tomtefesterforbundet ikke lovlig.

Strøm av henvendelser

— Utleierne er ofte ikke klar over at det fortsatt er store begrensninger i hvor mye de kan øke avgiften med, sier Arild Ruus Simensen. Han er advokat og sekretær for Tomtefesterforbundet.

Forbundet har etter den nye loven trådte i kraft, mottatt flere henvendelser fra fortvilte tomtefestere enn det kan svare på.

— De siste tre månedene har det strømmet på med henvendelser i form av e-post, brev og telefoner. Etter at Dagbladet hadde en artikkel om den nye loven, fikk vi 300 e-post på en dag, sier Ruus Simensen. Han anslår at foreningen har fått over 1500 henvendelser bare de siste tre månedene.

Henvendelsene kommer fra tomtefestere som har fått store økninger i leien. Ikke alle økningene er lovlige, ifølge Ruus Simensen.

— Det er mye uvitenhet på begge sider, sier han. Med begge sider mener han leiere og utleier.

Tomtefesterforbundet jobber for at den nye loven skal oppheves.

- Tvinges til retten

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) er også svært kritisk til tomtefesteloven. Det er Frp, Høyre KrF og Venstre som har vedtatt loven.

— En del grunneiere tror at loven trer inn i stedet for kontrakten. Det gjør den ikke. Loven misbrukes, mener han.

— Loven har skapt en uklar rettstilstand. Vanlige folk blir tvunget inn i rettsapparatet med risiko for å pådra seg store saksomkostninger, sier han.

I tillegg til å kritisere loven for å være uklar, er Storberget i mot den fordi han mener festeavgiftene blir for høye.

— Hva er markedspris på en tomt det står et hus på? Tomten kan ikke selges uten huset. Det blir et kunstig marked for slikt, og prisfastsettingen blir gal, sier han.

Ap vil fremme forslag om å innføre prisregulering, og gjøre det lettere for festerne å innløse festekontraktene.

Forsvarer loven

Carsten Dybevig, stortingsrepresentant for Høyre, forsvarer loven.

— Hovedbegrunnelsen for loven er at det skal være rimelighet for begge parter.

Han mener at som hovedregel gjelder kontraktene som er inngått.

— Men er de urimelige, kan de bli justert etter den nye loven, sier han.