Sosial— og helsedepartementet har åpnet for et sterkt begrenset forsøk med sprøyterom i norske kommuner. I morgen skal bystyrets helse- og sosialkomite ta stilling til om Bergen skal delta i dette forsøket.

Byrådet er negativ. Mye tyder på at flertallet i komiteen ender på samme konklusjon. Frp vil i hvert fall stemme nei, selv om partiets stortingsgruppe har sagt ja til sprøyterom. Hvis byrådspartiene Ap og KrF stiller seg bak byrådet er det da flertall mot. Aps Irene Skarstein er personlig innbitt motstander, men understreker at partiets gruppe ennå ikke har tatt stilling.

Komiteleder Liv Røssland (Frp) begrunner sitt negative standpunkt først og fremst økonomisk. Departementet overlater nemlig til kommunene å betale regningen. Et fulldags- eller døgnåpent sprøyterom vil koste mellom 4,5 og 5,5 millioner årlig å drive, i følge kommunens fagfolk.

Høyres Bjørn-Frode Schjelderup er personlig åpen for å gjøre et forsøk:

— Mitt prinsippielle syn er at vi skal gjøre alt som står i vår makt for å spare liv, sier Schjelderup.

Tallet på overdosedødsfall gikk sterkt tilbake i Bergen i fjor. Etter to år med skremmende dobling; fra 16 i 1998 til 32 i 2000, var antallet overdosedødsfall redusert til 14 ved inngangen til desember 2001.

De ansatte ved Strax-huset, som er et helsetilbud for narkomane, har spurt 300 nåværende og tidligere narkomane om deres syn.

De fleste av disse er for å etablere sprøyterom og begrunner det med at et sprøyterom kan redde liv, gi mer ro rundt injeksjonen og dermed mindre skader.