Da fristen gikk ut ved nyttår hadde 12.500 personer søkt om innsyn i mappene sine hos Overvåkingspolitiet. 2399 var ferdig behandlet, og av disse hadde 1149 fått innsyn, mens 115 var nektet. Den voldsomme pågangen like før nyttår tilsier at det vil gå flere år før alle har fått behandlet sakene sine.

Det er bra at den ulovlige overvåkingen av sakesløse personer i Norge ble avslørt. Det var i mange år en verkebyll i det norske samfunnet, der særlig krefter i Arbeiderpartiet og LO må bære et stort ansvar. Men de borgerlige partiene lot det stilltiende skje, og norsk presse løftet knapt en finger for å avsløre svineriet.

Men i kjølvannet av Lundkommisjonen er det oppsiktsvekkende at så mye av materialet i mappene plutselig ý eller underveis ý er forsvunnet. Det har foregått en storstilt makulering, og det er ikke sikkert den har skjedd så vilkårlig som noen hevder. Derfor får verken offentligheten eller de enkelte ofre noen gang vite hele sannheten om den ulovlige overvåkingen av uskyldige borgere.