Men Domkirkehjemmet har havnet så langt bak i byrådets utbyggingskø at den planlagte demensavdelingen for totalt 24 beboere kan forbli en tredjedel tømt i lang tid.

Mens resten av Domkirke-hjemmet ble rustet opp tidlig på 90-tallet gjenstår denne avdelin-gen.

— I dag er vi mer enn skuffet, sier styreleder Veslemøy Omenaas og blar gjennom byrådets innstilling.

Allerede i fjor ble rommene tømt. Da var byggeplanene godkjent av kommunen, og syke-hjemsledelsen regnet med snarlig byggestart. Slik gikk det ikke.

— Her skal bli så flott at vi får lyst til å bli aldersdemente alle sammen! kommer det entusias-tisk fra Omenaas:

– Vestvendt utsikt over hele byen og utgang til egen hage.

Styrer Benedicte Solheimsnes er redd nedprioriteringen av Domkirkehjemmet er et signal om at kommunen ikke vil satse på det privatdrevne sykehjemmet. Etter hennes mening et flott sykehjem med sjel.