Hvordan er det når storsamfunnet mener at slike mindre samfunn tar feil, betyr det at det ikke er plass for dem? Er det ikke på sin plass at også storsamfunnet må vise toleranse overfor mindre samfunn.

Det blir omtalt i lederen om foreldre som skjermer barna fra å gå i den offentlige skolen. Er det ikke den offentlige skolen som skjermer barna mot å få undervisning i Bibelens lære. Foreldre som velger Levende Ord skole for barna sine, velger et annet verdigrunnlag enn det den offentlige skolen har. Barna i den offentlige skolen «skjermes» nettopp mot slik undervisning. Selv om jeg har mange gode erfaringer med den offentlige skolen og fantastiske lærere der, så finnes det foreldre som vil ha et annerledes undervisningsinnhold enn det den skolen tilbyr. Det må være berikende for Skole-Norge at det finnes alternativer til enhetsskolen. Økt konkurranse for skolen fører helst til at den blir bedre både for lærere og elever, og foreldre kan velge det de mener er det beste for barnet eller ungdommen sin.

BT skriver at friskolene i hovedtrekk må følge de samme læreplanene som den offentlige skolen, og det er jeg helt enig i. Levende Ord skole underviser like mye i matematikk, norsk og engelsk som den offentlige skolen.

BT skriver i lederen at Levende Ord må vise toleranse. Og jeg spør meg selv om det er toleranse, slik det står i lederen, å sette en stopper for å debattere hva som er de homofiles rettigheter. Menes det at det ikke er rom for å debattere dette temaet? Videre uttrykker lederen at en ikke skal rokke ved kvinnenes selvbestemmelsesrett. Er det ikke rom for å sette spørsmålstegn ved den norske loven som gir kvinnen rett til å ta liv?

Avisen skriver om toleranse, men det må jo også gjelde den. Slik BT skriver om toleranse som Levende Ord ikke selv forfekter. «Det er vi himmelropende uenige i, men menighetens holdninger må likevel respekteres.» Jeg vil på samme måte skrive: Det er områder her jeg og mange med meg er himmelropende uenig med BT i, men BTs holdninger må respekteres.

Av Audun Yndestad, Kråkenes