En av dem, en 41 år gammel mann, krever nå 1,4 millioner i erstatning, men blir av flere rettsinstanser stemplet som skyldig. Bergen forhørsrett stiller seg i en fersk kjennelse undrende til hvorfor politiet har henlagt den fire og et halvt år gamle saken.

Saken verserer i rettsapparatet fordi den 41 år gamle antatte hovedmannen har reist krav om 1,4 millioner kroner i erstatning for uberettiget strafferettslig forfølgning. Han hevder å ha vært uvitende om at det ble oppbevart sprit i bilforretningen hans.

— En ukjent stril ba meg om å stille lagerplass til rådighet, har han forklart.

Kritiserer politiet

Han kjente ikke vedkommende han utførte tjenesten for. For bryderiet skulle 41-åringen få to paller med stein som han skulle mure peis hjemme med.

Fire dommere i tre ulike rettsrunder har klart gitt uttrykk for at 41-åringen har hatt befatning med den ulovlige spriten.

«Det er langt mer enn overveiende sannsynlig at han visste hva han var med på. … Forhørsretten vil for sin del stille et stort spørsmål ved berettigelsen av henleggelsen», skriver tingrettsdommer Ove Kjell Hole i den siste kjennelsen fra forhørsretten.

Påkjært

Dommeren konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gi 41-åringen erstatning. Mannens forsvarer, advokat Rune Valaker, har påkjært kjennelsen.

Saken begynte med at politiet i 1997 fikk tips om at det foregikk ulovlig sprittrafikk fra 41-åringens bilforretning. Det ble derfor iverksatt spaning. Politiet slo til 5. september 1997 etter å ha observert mistenkelig frakt av paller med kalkstein. Ved nærmere ettersyn viste det seg at kalksteinen var et skalkeskjul. I hulrom innerst på hver palle ble det funnet 500 liter 96 prosent sprit, emballert i tiliters plastkanner.

Deltok i transporten

Politiet beslagla i alt 2000 liter sprit i bilforretningen, og ytterligere 1000 liter i en garasje som tilhørte slektninger til en bekjent av den 41 år gamle innehaveren av bilforretningen. To paller til ble funnet med tilsvarende hulrom i midten, men uten sprit.

Under spaningen observerte politiet at 41-åringen deltok i transporten av pallene med kalkstein. Han ble pågrepet, og varetektsfengslet for fire uker. Seks andre personer ble også siktet i saken.

Smuglet fra Spania

Politiet slo fast at spriten stammet fra Valencia i Spania, og at den måtte være smuglet til Norge. Hvem som hadde gjort det, og hvordan, ble ikke brakt på det rene. Siktelsen lød derfor på brudd på alkoholloven, oppbevaring av ulovlig tilvirket sprit.

I mars 1999 ble hele saken henlagt etter bevisets stilling. En av de syv siktede fikk påtaleunnlatelse. De øvrige seks, inkludert den antatte hovedmannen, slapp straffeforfølgning.

Hovedmannen reiste senere krav om 1,4 millioner kroner i erstatning. Søksmålet er inne i sin tredje runde i rettsapparatet. 41-åringen har påkjært alle tidligere avgjørelser, og fått opphevet to av tre kjennelser i forhørsretten på grunn av saksbehandlingsfeil.

- En farse

41-åringens forsvarer, advokat Rune Valaker er meget kritisk til saksbehandlingen.

— Hele denne saken er en farse, sier Valaker til BT.

Erstatningssøksmålet skal nå behandles i Gulating lagmannsrett.

— Jeg kommer ikke til å ta lett på dette. Vi vil ha en full gjennomgang av saken med vitner og alt. Det er ingen holdepunkter for å knytte min klient til saken, sier Valaker.