Statoil-stasjonen Møvik Bensin har hatt uønskede gjester i løpet av natten eller tidlig morgen. Tyvene tok otil et isskilt. — Det er fortærende, sier Hilde Ulvik Hordnes, distriktsleder i Statoil detaljhandel.

— Det er et svært hull i en av de store glassrutene i front av bensinstasjonen, sierpolitibetjent Espen Sjøflot ved Fjell og Sund lensmanskontor til bt.no.

— Det er vel det jeg vil kalle et "rovtyveri". De har knust ruten, gått inn, rasket med seg varene og forsvunnet temmelig raskt.

— Jeg må si at det hele bærer preg av å være temmelig amatørmessig. Det ser ut til at det bare er tobakksvarer som er tatt, men de har på langt nær tømt hyllene, konstaterer Hilde Ulvik Hordnes.

Innbruddet på Møvik Bensin ble oppdaget av en drosjesåfør som meldte fra omlag kl. 04.00 i natt.