Av Harald Victor Hove, ungdomskandidat bystyret, Bergen Høyre

og Filip Rygg, ungdomskandidat fylkestinget, Hordaland KrF

Det vil si at av 30.000 studenter er bare 2900 studentboliger tilgjengelig gjennom det offentlige. Selvsagt er det en rekke private tilbud, men disse varierer sterkt i pris, og det er derfor en uttalt målsetting at det offentlige bekoster flere studentboliger.

Per i dag er det Studentsamskipnaden som står for den største delen av boligbyggingen og ombyggingen av eksisterende bygg. Dette gjøres hovedsakelig ved hjelp av statlige støtteordninger. Selv om nærmere 60 prosent av Samskipnadens budsjetter stammer fra staten, og at dermed omfanget og antallet prosjekter avhenger av tildelt støtte, er det mye Bergen kommune kan gjøre for å avhjelpe studentboligmangelen. Bare på det seneste boligprosjektet til Studentsamskipnaden kunne kommunen sørget for billigere boliger, og en lettere realisering av boligprosjektet. På en kommunal tomt på Gyldenpris skal det i nærmeste fremtid reises 157 studentboliger på 18 kvadratmeter, inkludert bad og kjøkken. For dette må en student betale 3250 kroner, pluss strøm. Samtidig får Bergen kommune solgt den aktuelle eiendom til markedspris(!), og kan innkassere anslagsvis fem millioner kroner. Hadde kommunen med byrådsleder Strøm— Erichsen i spissen gitt tomten til Studentsamskipnaden eller solgt den for en symbolsk pris, med en klausul som sikrer at det bygges studentboliger og ikke noe annet på eiendommen, ville besparelsen på prosjektkostnaden vært hele 32.500 kroner per hybel! Det utgjør over 1800 kroner per kvadratmeter, og ville gitt en lavere utleiepris som ville monnet for de studentene som skal flytte inn i disse hyblene. Istedenfor ender de fremtidige leieboerne på Gyldenpris opp med å betale for underskuddet i bykassen.

Imidlertid kunne Bergens Tidende melde at flere personer i Bergen Arbeiderparti jobber aktivt med et eget boligprosjekt for studenter midt i sentrum. Prosjektet er et tårn med 450 boliger, og er helt klart et veldig spennende prosjekt. Imidlertid er det i dette prosjektet lagt til grunn at kommunen stiller med tomten, verdsatt til 15 millioner kroner - gratis. Likevel var ikke gratis tomter et av forslagene fra byrådet når de leverte en melding på forrige bystyremøte om boligpolitikken rundt vanskeligstilte, eksempelvis studenter. Man kan spørre seg om man trenger godkjenning i Bergen Ap for å få gratis tomt til studentboligformål, eller om det holder bare å være medlem. Likevel, for prosjektet på Gyldenpris er det imidlertid fortsatt ikke for sent. Salget er ikke avsluttet, og byrådslederen har dermed en gylden mulighet til selv å ta et løft for studentboligutbyggingen i Bergen. Oppfordring er avsendt, Anne-Grete, men den koster litt mer enn store ord og fine tegninger.