Siden slutten av november har seks celler vært dublert i Bergen fengsel. To innsatte er plassert i en celle på syv kvadratmeter, der det er plass til en køyeseng, en stol og bad. Både ansatte, innsatte og ledelsen ved fengselet var svært skeptiske til dublettene, som ble tatt i bruk på grunn av den akutte mangelen på varetektsplasser.

Fungerer dårlig

— Det fungerer dårlig. 12 innsatte er plassert i dublettene, men vi har allerede måttet bytte ut de som sitter der flere ganger. Det har ikke vært tilfeller av vold, men det er helt klart den sterkestes rett som råder. Det har vært tilfeller der innsatte spiser opp andres mat, sier fengselsdirektør Ketil Schreiner Evjen.

De innsatte som deler celle er både folk som soner dommer, og personer som sitter i varetekt.

— Vi må vurdere personene, og finne ut hvem som passer best til å dele celle. Slik situasjonen er nå, er det mest snakk om å finne de som passer minst dårlig sammen. De som deler celle er lite fornøyde, sier Schreiner Evjen.

Påvirker hverandre

Et av de største problemene sett fra fengselets side, er at de innsatte påvirker hverandre 22 timer i døgnet når de deler celle.

— Det gjør det vanskelig å drive med motivering. Vi merker også at det blir langt vanskeligere å gi de innsatte beskjeder, særlig negative beskjeder. De hisser hverandre opp. I tillegg ruser de som må dele celle seg mer, sier fengselsdirektøren.

En ung gutt som undervisningsseksjonen i fengselet hadde jobbet mye med for å få ham til å begynne på skolen, ombestemte seg etter å ha blitt sterkt påvirket av den han delte celle med.

— Det viser seg at når to rusmisbrukere plasseres sammen på en celle, så snur de døgnet. Dermed går de glipp av alle tilbud om skolegang, kurs i rusmestring og andre tilbud fordi de sover hele dagen, sier Schreiner Evjen.