Hensikten med det første forslaget er å få et klarere system for aldersgrenser på film. I dag står valget ofte mellom 15 og 11 år for filmer av typen «Ringenes Herre» og Eminems debutfilm «8 Mile». Statens filmtilsyn velger gjentatte ganger 11 år på tross av at de fleste filmanmeldere mener «Ringenes Herre» ikke passer for så små barn.

Barn helt ned i åtte år kan gå på 11 års filmer sammen med sine foreldre. Her har vi altså et spenn på syv år, noe som gjør en 13-årsgrense naturlig. Det vil hjelpe foreldre og det vil gjøre det lettere å motstå presset fra dem som har økonomiske interesser i filmen.

Det andre forslaget SV legger frem er et forbud mot reklame på kinofilmer for barn under syv år. Vi har overveldende dokumentasjon som viser at barn må nå et visst modningsnivå før de forstår hva reklamen vil med dem. Derfor blir det snakk om ren manipulering når kommersielle budskap rettes inn mot små barn på kino. Riktignok er mye av reklamen laget for voksne, men det gjør ikke situasjonen noe bedre. Barn har rett til å være barn — også i et kinolokale.

Vi håper politikere fra alle leire støtter forslagene fra SV. Den senere tids voldsutvikling ryster oss nå så dypt at vi må vurdere alle mulige tiltak som kan redusere vold i alle dens former. De to forslagene vil gi barn i landet vårt bedre livskvalitet. Det fortjener de.

GEIR MAGNUS NYBORG, FAMILIE & MEDIER