Samtidig er sokneprest Jermod Hausberg (51) utnevnt til ny prost i Indre Sogn og sokneprest i Sogndal.

De to nye prostene er i dag begge menighetsprester i Bergen. Gunnar Erstad har allerede nesten 12 år bak seg som kapellan i Laksevåg, der han har hatt hovedansvar for prestetjenesten i Nygård kirke.

Han er bergenser, og ble ordinert til tjeneste som vikarprest i Bergen og Nordhordland i 1986. I denne perioden hadde han prestetjeneste både i Lindås, Nykirken og på Laksevåg.

Deretter ble han ansatt av Norges kristelige Studentforbund som studentprest i Bergen. I 1989 ble han ansatt som kapellan i Laksevåg menighet. Jermod Hausberg er i dag sokneprest i Skjold menighet, og har dermed vært med og ledet en av byens yngste statskirkemenigheter. Han har blant annet stått sentralt i arbeidet med å få reist den nye kirken på Skjold.

Hausberg ble ordinert til prestetjeneste i 1979. Han har blant annet vært sjømannsprest i Göteborg og kapellan i daværende Nordås menighet, som for noen år siden ble delt og henholdsvis Søreide og Skjold menigheter ble etablert. Men allerede i perioden som kapellan, hadde han et spesielt ansvar for kirkelig betjening av befolkningen i det som i dag omfattes av Skjold menighet.