Først om to år skal «Fridtjof Nansen», den første av de fem fregattene, seile fra det spanske Izar-verftet i Ferrol. Befalet om bord er likevel plukket ut allerede nå.

— To år kan høres lenge ut, men det er det ikke. Vi trenger tiden for å lære alt om den avanserte teknologien om bord i fartøyet som skal bli vår nye arbeidsplass, sier den kommende skipssjefen, kommandørkaptein Hallvard Flesland fra Blomsterdalen.

Besetning på 120

Den nye fregatten får en besetning på 120. 25 av dem er nå i gang med opplæringen. De neste 25 blir tilbeordret i august neste år. KNM «Fridtjof Nansen» skal ha 50 offiserer, 40 vervede menige og 30 vernepliktige som mannskap. Allerede senere i høst blir en befalsstilling på fregatt nummer to, KNM «Roald Amundsen», lyst ut. Den skal leveres i 2006.

Den første gruppen på 25 får et tøft opplæringsprogram. Mange av dem skal reise kloden rundt for å tilegne seg kunnskap om den avanserte teknologien om bord i den nye fregatten. Maskinmesteren skal til Ohio i USA for å få innføring i gassturbinens hemmeligheter, og det våpentekniske personalet om bord skal på et 48 ukers i USA for å lære alt om våpensystemene som skal monteres på KNM «Fridtjof Nansen».

Historietime

Da BT besøkte mannskapet på Haakonsvern, var det historietime med undervisning om fartøyets navngiver på timeplanen. Befalet fikk vite det meste om eventyreren Nansen. Senere blir mannskapet spredt for alle vinder for å lære mest mulig om sine fagfelt.

De fleste av mannskapet har erfaring fra de gamle fregattene til Sjøforsvaret. Disse skal i tur og orden fases ut etter hvert som de fem nye blir levert. KNM «Fridtjof Nansen» skal gjennom en innkjøringsperiode på to år, og vil først være fullt ut operativ i 2007. Hele flåten på fem fregatter skal være i full drift tre år senere.

De siste månedene før fregatten blir levert, skal mannskapet tilbringe ved verftet i Nord-Spania.

Én kvinne

— Vi er allerede begynt å glede oss, sier maskinmester Hans Løberg, systemtekniker Elisabeth Molland og jagerflykontrolloffiser Frode Jansen.

Molland er eneste kvinne blant de 25 først ansatte, mens Frode Jansen kommer til å representere Luftforsvaret om bord.

— Vi skal ha flunkende nytt helikopter om bord med flyger, og deler av besetningen kommer fra Luftforsvaret. Bemanningen om bord er et fellesprosjekt for de to forsvarsgrenene, sier skipssjefen, kommandørkaptein Hallvard Flesland.

Maskinmester Løberg lot seg friste av tjeneste på KNM «Fridtjof Nansen» straks planene om nye fregatter dukket opp.

Utfordringer

— Felles for oss alle er at vi vil oppleve og lære noe nytt. Det blir nok av utfordringer, sier Løberg, Molland og Jansen.

De har bundet seg til KNM «Fridtjof Nansen» i fire-fem år, en lengre beordringsperiode enn det som er vanlig i Sjøforsvaret.

— Vi kan ikke sende kompetente folk på dør med en gang. Vi skal ha flere fregatter, og mannskapene på disse må få sjansen til å tilegne seg viten og kunnskap fra oss som skal tjenestegjøre på den som blir først levert, sier kommandørkaptein Flesland.

Han har fartstid som skipssjef på de rundt 40 år gamle fregattene som snart skal runde av sin fartstid.

— Men det blir noe helt annet å overta den første nye fregatten, sier han.

PRIVILEGERTE: - En spennende utfordring, sier Elisabeth Molland, Frode Jansen, Hans Løberg og skipssjef Hallvard Flesland som i to år skal forberede seg på å mønstre på KNM «Fridtjof Nansen», den første av fem nye fregatter.<p/>FOTO: TOR HØVIK