— Dette er å utnytte systemet. Det bør være et rimelig forhold mellom det som betales inn i kontingent og det som utløses av offentlig støtte, sier leder for komite for kultur og helse i Hordaland fylkeskommune, Oddvar Johan Jensen (KrF).

Fikk 31 kroner

Det er Hordaland fylkeskommunen som bevilger de knappe 1,3 millioner kronene Hordaland Barne - og Ungdomsråd fordeler i årlige tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjonene.

At det lønner seg for Hordaland AUF å operere med mange medlemmer viser tilskuddene. Det er heller ingen ulempe at medlemskontingent for nye medlemmer er beskjedne ti kroner. Da går nyvervingen enklere.

Bergens Tidende skrev tidligere denne uken om foreldre som var svært kritisk til at AUF vervet helt ned til 13 år gamle ungdommer på gaten. Flere av dem visste ikke hva AUF sto for.

Overføringene til AUF i 2000 var basert på medlemstallet ved utgangen av 1999. Da hadde AUF 1062 betalende medlemmer under 26 år. Av disse var nærmere 800 nyvervet det året. Den delen av tilskuddet som var basert på antall medlemmer utgjorde 25 kroner per medlem.

Halvering

Overføringen i 2001 var basert på medlemstallet ved utgangen av 2000. Da hadde AUF 525 betalende medlemmer. Organisasjonen fikk et tilskudd på 31 kroner per medlem.

Hordaland AUF er den eneste politiske ungdomsorganisasjonen der medlemsskapet kan være så billig som ti kroner. Selv etter det dramatiske mannefallet fra 1999 til 2000, var AUF den desidert største politiske ungdomsorganisasjonen i Hordaland også i 2000.

I Bergen kommune er overføringene til ungdomsorganisasjonene basert på innbetalt medlemskontingent og ikke antall medlemmer.

Vil endre reglene

— Dette synes jeg er en god ide, sier Jensen.

Han vil nå ta opp saken med siktemål å endre regelverket for tildeling av støtte. Regelverket er bestemt av fylkestinget.

— Jeg vil undersøke saken. I og med at jeg har sagt at det er urimelig, må jeg se hva som kan gjøres for å få det inn i et rimelig forhold.

Hordaland AUF er ikke den eneste barne- og ungdomsorganisasjonen med lav kontingent. Søndagsskolekretsens 2292 medlemmer betalte hver en krone i kontingent. Samlet støtte i 2001 var 78.000 kroner.