BJARNE KVAM bjarne.kvam@bt.no

Selve rettssaken kan komme opp for Voss herredsrett tidligst i august i år.

Riksadvokaten har med dette skåret gjennom debatten om mannen var strafferettslig utilregnelig eller ikke. Konklusjonen fra øverste påtalemyndighet er at mannen kan straffes. At han hadde en sterkt nedsatt bevissthet på grunn av en kombinasjon av beruselse og søvnmangel, blir dermed ikke et spørsmål om han kan straffes eller ikke, men et spørsmål om hvor lang en eventuell straff skal bli.

Saken er sendt fra Riksadvokaten til Hordaland statsadvokatembeter. Statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen har ennå ikke tatt ut selve tiltalen.

Svært lenge i varetekt 49-åringen har nå sittet nesten 17 måneder i varetektsfengsel, og må nok belage seg på å sitte inntil straffesaken kommer opp til høsten.

Årsaken til at det har tatt så lang tid å få saken ferdig, er en meget spissfindig strid blant de psykiatrisk sakkyndige.

Selv forsvareren er enig at det er riktig mann som sitter fengslet for ugjerningen på Mølstertunet 4. oktober 1999. Det var svigerinnen og taxikollega Kari Aalvik som ble drept.

Men det har vært uenighet om det er mulig å straffe ham for drapet.

De to første psykiatrisk sakkyndige konkluderte med at mannen ikke kunne straffes, fordi han var strafferettslig utilregnelig på gjerningstidspunktet. Hvis denne utilregneligheten hadde skyldtes selvforskyldt rus, kunne han blitt straffet. Men psykiaterne mente utilregneligheten først og fremst skyldtes søvnmangel. Dermed ville han kunne gått fri for straff.

Rapporten underkjent Rettsmedisinsk kommisjon underkjente rapporten. Det ble oppnevnt ytterligere to sakksyndige. Deres konklusjon var at mannen kan straffes, og at søvnmangelen ikke er hovedforklaringen på den nedsatte bevisstheten.

Det er de siste sakkyndige Riksadvokaten baserer seg på, når det nå er beordret uttatt tiltale.