Her bør en merke seg at det denne tiltalen handler om, er det som skjedde på broen før grunnstøtingen. På broen skal det på en hurtigbåt av Sleipners type, være tre personer — det er kapteinen, overstyrmannen og maskinsjefen. Hver av disse har sine bestemte oppgaver og ansvarsområde. Derfor burde det vært reist tiltale mot alle tre. Ikke for å få satt flest mulig i gapestokken, for det er helt uinteressant i denne sammenheng, men for å trekke grenser mellom ansvarsområdene.

Rederiet er også tiltalt, men det må ha sammenheng med opplæring av besetning og det som skjedde etter grunnstøtingen - hvor det må stilles spørsmål om konstruksjonen og redningsutstyret. Det er skremmende at et fartøy som går på land med moderat fart, hadde det vært full fart, ville det vært flere alvorlige personskader ved sammenstøtet, ramler fra hverandre i løpet av en halv time. Skremmende er det også, at heller ikke redningsutstyret virket. Det er sikkert riktig å reise tiltale mot rederiet for mangler med konstruksjon og utstyr, men det er fare for å rette baker for smed, for tross alt er det godkjent av Sjøfartsdirektoratet, og da har vel også direktoratet et medansvar.

Riksadvokaten hevder at det er ikke mulig å reise tiltale mot Sjøfartsdirektoratet, og slik han argumenterer er det sikkert riktig. Det er heller ikke vanlig å reise tiltale mot Helsedirektoratet om en lege gjør tabbe, men likevel er det blitt reist tiltale.

I Sjøfartsdirektoratet må det ha vært noen som har gitt godkjennelsene, og disse kan ha handlet uaktsomt, i alle fall kunne dette blitt avklart i en rettssal. En slik avklaring ville vært viktig, for det ville gitt holdepunkter om kontrollørenes ansvarsgrense. Likeledes ville det vært mulig å sende signaler om at forskrifter bør ha innhold som operatøren kan imøtekomme. Et kort eksempel til det siste.

I BT sine kommentarer til tiltalen vises det blant annet til begrensninger i bølgehøyden.

Å ha en slik begrensning kan være greit, men er det riktig å lage en slik bestemmelse, når alle som har litt greie på det vet at det ikke er systematisk målinger av bølgehøydene langs kysten. Kan det da være riktig å pålegge kapteinen en bestemmelse som han ikke har mulighet til å kontrollere, om han er innenfor eller utenfor rammen?

Av Odd A. Nilsen