De to sistnevnte er plassert uten tillatelse fra noen kant. Gaia som disponerer mastene er ikke spurt, og kommunens tekniske etat er åpenbart handlingslammet til tross for at løs, stående fortausreklame, såvidt vites, er forbudt. Selv ikke politiet aksjonerer til tross for at byvedtektene skulle gi grunnlag for det.

Det sies at kommunen ikke hadde ledige bossdunker og heller ikke disponible midler til anskaffelse av nye, og at man derfor aksepterte at firmnaet løste problernet på egen hånd. Men hvorfor tillate reklame på dunkene som firmaet måtte kunne pålegges å skaffe? Den gitte konsesjon må i så fall bety en offentlig legalisering av privat — etter alt å dømme - ulovlig reklame. La oss få et offentlig svar på dette forhold. Det synes i hvert fall klart at dersom kommunen ikke aksjonerer mot denne utrolige freidighet, synes det fritt frem for hvem som helst å følge Mac Donalds eksempel. Har man allerede glernt fjorårets kulturbyånd?

Kong Oscars gt 2 er en bygning som man lenge hadde sett frem til skulle pryde miljøet. Det var en intensjon man i utgangspunktet også hadde lykkes med inntil Mac Donalds simple forslumming. Hva gjør så byens myndigheter? I realiteten ingen ting. Ikke en eneste etat eller kommunalavdeling synes å føle seg forpliktet til å tå affære. Er det heller ingen politikere som med respekt for seg selv kan gripe inn og skjære gjennom slik at denne praksis ikke brer seg videre.

Hvis det for øvrig er så at kommunen ikke har midler til å skaffe regulere bossdunker til å ta seg av det aktuelle avfallet, så la offentligheten få vite det. Jeg skal gjerne påta meg å samle de nødvendige kronene for å få slutt på tilgrisingen av en verdifull og vakker del av byrommet. Det ventes i hvert fall at noe skjer.

ASBJØRN E. HERTEIG