Under overskriften i BT torsdag, «Livsfarlig gift kunne tatt livet av hele Åsane», gjøres det et stort poeng av at kjemikalier mv. blir innlevert til godkjente mottak. Vi skal alle være glad for at slike stoffer blir innlevert, og ikke blir stående rundt omkring på ulike nedlagte bedriftsområder eller blir tatt i bruk av ukyndige personer.

Jeg vil gi all ros til den person som leverte inn stoffene. Når det også gjøres et stort poeng av at det skulle vært betalt penger for slik innlevering, vil det bare resultere i at andre som er i samme situasjon, og som ikke har den økonomiske ryggrad til å levere inn slike farlige stoffer, lar stoffene bli liggende usikret. Dette kan i verste fall resultere i en katastrofe.

Det er de færreste som kjenner til hva de ulike kjemikaliene kan brukes til eller hvordan ulike kjemikalier virker sammen. Det er derfor særdeles viktig at myndighetene kommer ut med informasjon, og bidrar til at stoffer som står usikret gis muligheten til å kunne bli innlevert uten kostnader.

Det viktigste må tross alt være at giftige produkter og stoffer blir innlevert og tatt hånd om av fagpersonell, fremfor å bli stuet vekk, glemt, for så å kunne ende opp som en miljøkatastrofe som setter både liv og helse i fare.

Jeg håper derfor at BT vil sette søkelyset på hva miljømyndighetene kan og vil gjøre for å samle inn giftige stoffer.

Lars Kristian Helming