• Vi som har sett barn få hjerneskader, synes det blir urimelig å kalle barnesykdommene ufarlige, sier overlege Aud Berstad ved Haukeland sykehus.

— Det ble hevdet i BT i går at noen barnesykdommer er sunne. Men sykdommene vi vaksinerer mot, gir definitivt ikke beskyttelse mot allergier eller stimulerer immunforsvaret, sier Aud Berstad ved seksjon for infeksjon ved Barneklinikken. Aud Berstad har doktorgrad på infeksjoner og vaksiner.

— Hvis medieoppslagene fører til at stadig flere nekter å vaksinere barna sine, vil vi få epidemier som popper opp av og til, sier hun.

Ufarlige vaksiner

Folk kan være relativt trygg på at det ikke vil oppstå noen generell svakhet i immunapparatet kan befolkningen på grunn av vaksinering.

— Teorien om at tre atskilte doser vaksine i stedet for tre vaksiner i en dose skal gi mindre risiko for autisme, er det ingen holdepunkter for. Sammenhengen mellom meslingevaksine og autisme er tilbakevist av senere forskning, sier Berstad.

1-3 av 1000 dør

— En vaksinasjonsdekning på under 90 prosent regnes som smertegrense for meslinger. Siden Norge har ligget over denne grensen i mange år, har vi heller ikke fått utbrudd av små epidemier. Men det har skjedd i USA og Nederland, fordi disse landene ligger under grensen. Der dør 1-3 av 1000 barn av meslinger. Et større antall får varig hjerneskade. Og et enda høyere antall får alvorlige komplikasjoner med lungebetennelser. Det er altså ikke sunt å ha meslinger, fremholder Berstad.

— Er 1-3 dødsfall blant 1000 smittede relativt høye tall?

— Ja. Alternativet er å godta at så-og-så mange dør, eller får alvorlige komplikasjoner. Dette er en avveining som gjøres ved all massevaksinasjon, sier hun.

Den lave forekomsten av difteri skyldes at Norge har god vaksinedekning. Men man skal ikke lenger enn til Øst-Europa før forholdene blir helt annerledes. Nordmenn med dårlig beskyttelse som har reist i Øst-Europa har gitt tilfeller av difteri. Difteri er en sykdom med høy grad av dødelighet, ifølge Berstad

Fosterskader

— I gårsdagens avis ble det også hevdet at gutter ikke har behov for vaksine mot kusma og røde hunder. Men også her gjelder de samme betraktninger som for meslinger. Kommer man under en viss vaksinasjonsdekning, vil smittestoffer sirkulere. Dermed risikerer vi at unge gravide jenter smittes av røde hunder. Og den som har sett barn med fosterskader av røde hunder glemmer det aldri. Skadene er meget alvorlige. De viktigste er hjerneskader og blindhet, sier Berstad.

— Og for å unngå at gutter skal få kusma og bli sterile, må også de beskyttes mot smitte.

Kan være dødelig

Det er hevdet at ingen dør av kikhoste i Norge. Det er feil.

— Vi hadde ett barnedødsfall i Norge i fjor på grunn av kikhoste. Kikhoste er en alvorlig og farlig sykdom for barn under ett år, men spesielt farlig for barn under seks måneders alder. Barn som må innlegges på sykehus for kikhoste blir liggende i ukevis fordi de mister pusten og av og til får pustestans, sier Aud Berstad.