• Mer spennende enn skremmende, sier besetningen på ubåten KNM «Utvær» om oppdraget de i går la ut på til Middelhavet.

I fire måneder skal ubåten patruljere det østlige Middelhavet, på utkikk etter mistenkelig skipstrafikk. KNM «Utvær» skal delta i operasjonen Active Endeavour som et ledd i NATOs kamp mot terrorisme. Ubåten er den andre norske som deltar i en slik operasjon. Søsterfartøyet KNM «Uthaug» deltok i fjor i et liknende oppdrag.

— Verdenssituasjonen er spent for øyeblikket, men vi føler det ikke slik at vi skal ut i noen krig, understreker menig Eric Henrichsen.

Ingen krigshandlinger

Det er overhodet ikke meningen at fartøyet skal delta i eventuelle krigshandlinger dersom USA går til angrep på Irak.

— Det må et nytt vedtak til i FNs sikkerhetsråd dersom NATO skal omdisponere KNM «Utvær» til andre oppdrag enn terrorovervåking, sier statssekretær Gunnar Heløe i Forsvarsdepartementet. Han var til stede på Haakonsvern for å se ubåten vel av gårde, og ønske mannskapet lykke til.

Forsvarsdepartementet har liten tro på at det vil komme en annen ordre til KNM «Utvær».

— Vi kan likevel ikke helt utelukke det. For Norge er det uansett viktig å delta i kampen mot terrorisme, sier Heløe.

23 menn og en kvinne

Ubåten av Ula-klassen har et mannskap på 23 menn og en kvinne. Skipssjefen, kapteinløytnant Øistein H. Jensen, har før avreise skrevet brev til alle pårørende.

— Samtlige om bord reiser frivillig, og jeg har heller ikke fått noen henvendelser fra engstelige familiemedlemmer, sier Jensen.

Oppdraget går i første rekke ut på å kartlegge skipstrafikken i det østlige Middelhavet.

— Vi kan operere i det skjulte, fotografere mistenkelig aktivitet, og sende bildene til en NATO-sentral, sier skipssjefen.

Kapteinløytnant Jensen regner med at det tar 14 dager før KNM «Utvær» går gjennom Gibraltarstredet.

Tre uker i rom sjø

— Deretter får vi en uke i land, før vi går inn i en turnus med tre ukers vakttjeneste, og en friuke, sier kapteinløytnanten.

I går tok ubåten om bord proviant og annet nødvendig utstyr for toktet. Det er ikke akkurat noen luksustilværelse mannskapet går i møte. Kun skipssjefen har egen lugar og køye. De andre sover på skift i syvmannslugarer. Dusjing er bare tillatt en gang i uken.

— Vi klager ikke. Miljøet om bord er veldig bra, og vi trives godt sammen, sier vernepliktig og tillitsvalgt Eric Henrichsen.

Kokken, Hans Jørgen Kristoffersen, er det store muntrasjonsrådet. Han har tatt med seg toraderen for å holde stemningen oppe blant gutta og den kvinnelige telegrafisten.

Først 16. mai er KNM «Utvær» ventet tilbake til Haakonsvern.

TRANGT: Det blir trangt om plassen om bord. Navigasjonsoffiser Håkon Rambjør lurer på hvordan han skal få plass til dette i en allerede fylt ubåt.
Foto: Gidske Stark