I dag skal Kirkemøtet, som denne uken pågår i Lillehammer, drøfte et forslag om å lovfeste retten til dåpsopplæring. Biskopen i Nidaros, Finn Wagle, mener at dette er den viktigste kirkereformen her til lands siden innføringen av konfirmasjonen i 1736.

— Dåpsopplæringsplanen skal bli Den norske kirkes Reform 2001, og er like viktig som Reform 97 er for skolen.. Vi har klare signaler fra alle de store partiene på Stortinget om at man er villig til å gi Kirken et løft av en størrelsesorden vi ikke kjenner fra tidligere, sier direktør Erling Pettersen i Kirkerådet til Bergens Tidende.

Til de fyller 18 år

Det er ingen tvil om at et enstemmig Kirkemøte kommer til å støtte forslaget om å lovfeste at alle barn som døpes i Den norske kirke skal ha rett til opplæring i kristen tro og etikk frem til de fyller 18 år. Ifølge et forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg skal dåpsopplæringen ha en minstestandard på 315 timer. Det foreslås også å gi Kirken 1200 nye stillinger med en opptrappingstid på ti år. Innen den tid skal dåpsopplæringen være en lovfestet rett for barna. Planen vil koste 550 millioner kroner.

En folkesak

Både Wagle og Pettersen erkjenner at Kirkens dåpsopplæring har vært både dårlig og tilfeldig. En hel generasjon av barn og unge mangler fundamental kunnskap om hva den kristne tro innebærer. Kirken står overfor reell analfabetisme på dette feltet, sier de.

— Hvert år bæres 50.000 barn til dåpen i norske kirker. Dette handler om hvorvidt Den norske kirke kan være en folkekirke eller ikke. Men dåpsopplæringen er ikke bare en kirkesak. Den er også en folkesak, som kan få store konsekvenser for barnas oppvekstvilkår og identitetsbygging, hevder de.

Regjeringen har allerede foreslått de to første millionene til Kirkens dåpsopplæringsplan neste år. Disse pengene skal brukes til å få fart på arbeidet med å bygge opp innholdet i planen.