— Storbyen vet ikke hva deres små skoler i ytterkantene betyr, sukker Åge Midtun, medlem av FAU ved Trengereid skole i Arna. Aldri har de opplevd at en elev derfra er havnet på skråplanet. Hadde det skjedd, ville millionene rullet raskt. Bare 2,3 mill. kr. sparer Bergen første halvår ved å legge ned skolene til sommeren.

De 300 innbyggerne på Trengereid utgjør en uvanlig bygd. Med entusiasme har de selv bygd samfunnshus, bedehus, deler av skolen, barnehage og lekeplass. Nå føler innbyggerne bitterhet over at storbyen truer med å ta fra dem skolen.

— Byrådet tar både penger og makt hvis dette gjennomføres. Arna bydel var selv i gang med å vurdere skolene. La bydelen selv avgjøre dette uten å bli overkjørt, sier Åge Midtun.

Reaksjonene er like sterke ved de andre skolene. Helldal skole har nettopp fått ny vei.

— Naboskolene er sprengt. Vi vet ikke hvor elevene skal gjøre av seg, sier FAU-leder May Liz Grindheim Gullaksen ved Helldal skole. Hun vet godt hva skole betyr fordi hun selv har sett det gode tilbudet lærerne har sikret barna. Ny skole er planlagt i Sædalen i 2006. Hun anbefaler å vente med nedlegging til det står ferdig. Samdal skole har 36 elever og gir dessuten et spesialtilbud til syv elever med tilpasningsvansker.

Legges skolen ned, vil det bety mye for mange. 10 kilometer må barna skysses til nærmeste skole. 10 elever på 6. trinn har dessuten rett til å fortsette som egen klasse på ny skole fordi de har nynorsk. Er det tenkt på det?