1996: Kjetil Bang-Hansen, Jannicke Tindberg og Svein Tindberg for teateroppsetningen "Evangeliet etter Markus".1997: Anna Jacobsen og Bierna Bientie for deres arbeid med å oversette Markusevangeliet til sørsamisk. 1998: Teatersjef Ola B. Johannessen for sitt initiativ til å formidle Bibelens tekster fra teaterscenen, gjennom pilotprosjektet "Leselørdag" ved Trøndelag Teater.1999: Evangeliesenteret ved Lise og Ludvik Karlsen for deres innsats for mennesker som vil ut av rusmisbruk og vanskelige livssituasjoner, og til Roar Haldorsen Strat for hans visjon og gjennomføring av prosjektet med "Bibel-X-Pressen". 2000: Carl Henrik Grøndahl og NRK-Radioteateret for innspillingen av de fire evangeliene som radioteaterforestillinger. Ved disse innspillingene ble bibelteksten levendegjort på en ny måte. Evangeliene ble gjort tilgjengelig for lyttende mennesker, både gjennom radio og i neste omgang for norske menigheter ved lytteaktiviteten: "Ord for livet" og "Lyd-Testamentet".